Aanmelden Nieuwsbrief

Epilepsie Vereniging Nederland, afdeling Midden-Oost (https://zorgbelanggelderland.nl//organisatie/aangesloten-organisaties/e/epilepsie-vereniging-nederland,-afdeling-midden-oost/)

Epilepsie Vereniging Nederland, afdeling Midden-Oost

"De Epilepsie Vereniging Nederland is De Epilepsie Verenging Nederland (EVN) is de landelijke patientenbelangenvereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. De belangrijkste doelen zijn: Het geven van informatie en voorlichting. Het bevorderen van opvang en begeleiding. Het behartigen van belangen van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen Wat willen we bereiken? Het optimaliseren van de (maatschappelijke) positie van de mens met epilepsie en hun direct betrokkenen, waarbij de vraag van de patient sturend is. "

Adres- en contactgegevens:

Postadres Esdoornlaan 11
6721 CG Bennekom
Telefoonnummer 0318 420351
Sector Chronisch zieken