Aanmelden Nieuwsbrief

Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), afdeling Zwolle/Flevoland (https://zorgbelanggelderland.nl//organisatie/aangesloten-organisaties/n/nederlandse-patiëntenvereniging-(npv),-afdeling-zwolleflevoland/)

Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), afdeling Zwolle/Flevoland

Informatie en voorlichting activiteiten NPV. Ondersteuning mantelzorgers.

Adres- en contactgegevens:

Sector Alg. patiënten/consumenten organisatiesChronisch ZiekenOuderenLichamelijk gehandicaptenVerstandelijk GehandicaptenGeestelijke Gezondheidszorg