Aanmelden Nieuwsbrief

Oog Vereniging, afdeling Arnhem/Nijmegen e.o (https://zorgbelanggelderland.nl//organisatie/aangesloten-organisaties/o/oog-vereniging,-afdeling-arnhemnijmegen-eo/)

Oog Vereniging, afdeling Arnhem/Nijmegen e.o

Bevorderen van het welzijn van blinden en slechtzienden.

Adres- en contactgegevens:

Postadres Archipelstraat 277
6524 LM Nijmegen
Sector Lichamelijk gehandicapten