Aanmelden Nieuwsbrief

Platform Samen KansRijk (https://zorgbelanggelderland.nl//organisatie/aangesloten-organisaties/p/platform-samen-kansrijk/)

Platform Samen KansRijk

Belangenbehartiging allochtone zorgvragers

Adres- en contactgegevens:

Postadres Stationslaan 115-15
3844 GC Harderwijk
Sector Lichamelijk gehandicaptenVerstandelijk gehandicaptenOuderenGeestelijke GezondheidszorgAlg. patiënten/consumenten organisatiesChronisch ziekenJeugdzorg