Aanmelden Nieuwsbrief

Stichting Christelijke Schuldhulpverlening (https://zorgbelanggelderland.nl//organisatie/aangesloten-organisaties/s/stichting-christelijke-schuldhulpverlening/)

Stichting Christelijke Schuldhulpverlening

Stichting Christelijke Schuldhulppreventie (SCS) werd opgericht op 8 maart 2006 en wil een substantiële bijdrage leveren aan de steeds vaker voorkomende schuldproblematiek in veel huishoudens in Nederland. Met de “C” in SCS wil de stichting tot uitdrukking brengen vanuit welk kader de problematiek wordt benaderd. SCS is dan ook aanspreekbaar op het hanteren van de christelijke norm met betrekking tot de schuldproblematiek. In haar optreden wil de stichting de liefde en barmhartigheid van Christus laten zien, ook als het gaat om financiële en zakelijke vraagstukken.

Extra info

Adres- en contactgegevens:

Postadres Van der Houven van Dordtlaan 6
7316 AH Apeldoorn
Telefoonnummer 055-5261921
Fax 055-5261926
Sector Geestelijke Gezondheidszorg