Aanmelden Nieuwsbrief

Vereniging Oudere Surinamers (VOS) (https://zorgbelanggelderland.nl//organisatie/aangesloten-organisaties/v/vereniging-oudere-surinamers/)

Vereniging Oudere Surinamers (VOS)

Vereniging Oudere Surinamers (VOS) komt op voor de belangen van oudere Surinamers op het gebied van zorg, welzijn en wonen.

De vereniging heeft ten doel:

  • het behartigen van de (collectieve) (zorg) belangen van de zorgbehoevenden, minder validen alsmede de ouderen in het algemeen en in het bijzonder van de Surinaamse ouderen;
  • het behartigen van de (collectieve) (zorg) belangen van haar leden;
  • het inzetten casu quo strijden voor een gelijkwaardig zorgaanbod (op maat), waarbij de zorgbehoevende onder meer, zorg kunnen verkrijgen, rekening houdende met hun culturele, taal, religieuze achtergronden- en benadering, gebruiken, begeleiding, behandelgewoontes en methodieken;

alles in de ruimste zin des woords.

Adres- en contactgegevens:

Bezoekadres Kerkenbos 1228
6546 BE Nijmegen
Postadres Postbus 605
6500 AP Nijmegen
Telefoonnummer 024-3791823
E-mailadres info@vosnet.eu
Sector Ouderen