Aanmelden Nieuwsbrief

WIG, Werkgroep Integratie Gehandicapten (https://zorgbelanggelderland.nl//organisatie/aangesloten-organisaties/w/wig,-werkgroep-integratie-gehandicapten/)

WIG, Werkgroep Integratie Gehandicapten

Collectieve belangenbehartiging voor mensen met handicap of chronische ziekte in Nijmegen.

Adres- en contactgegevens:

Postadres Zelfregiecentrum, St. Jorisstraat 72
6511 TD Njimegen
E-mailadres info@wig.nl
Sector Lichamelijk gehandicaptenChronisch zieken