Criteria voor aansluiting (https://zorgbelanggelderland.nl//organisatie/meld-uw-organisatie-aan/criteria-voor-aansluiting/)

Patiënten/consumenten-organisaties, zoals  patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden, cliënten- en Wmo-raden, kunnen zich aansluiten bij Zorgbelang Inclusief.

NB: professionele organisaties of zorgverzekeraars kunnen zich niet aansluiten. 

Criteria waaraan uw organisatie moet voldoen: 

  • Richt zich op de belangen van de patiënt of consument op het terrein van zorg en/of welzijn;
  • Werkt vanuit het perspectief van de gebruiker van zorg;
  • Ontplooit een of meer van de volgende activiteiten: belangenbehartiging, lotgenotencontact, klachtenopvang, voorlichting/informatieverstrekking;
  • Voert activiteiten uit op het terrein van de zorg en/of welzijn;
  • Is voornamelijk werkzaam binnen het werkgebied van Zorgbelang Inclusief;
  • Verricht geen commerciële activiteiten als hoofdactiviteit
  • Is bereid om in samenwerking met de andere aangesloten organisaties op te komen voor de collectieve belangen van gebruikers van zorg;
  • Toont aan dat er sprake is van continuïteit in de uitvoering van de werkzaamheden.

Aanmeldingsformulier

Aanmelden kan schriftelijk.

- U kunt het aanmeldingsformulier printen en invullen. Vergeet niet om het formulier te
  ondertekenen.

Stuur het op naar:
Zorgbelang Inclusief
T.a.v. Raad van Bestuur
Postbus 5310
6802 EH Arnhem