ANBI (algemeen nut beogende instelling) (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/anbi/)

Zorgbelang Inclusief is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit biedt donateurs recht op belastingaftrek. Hieronder de gegevens van Zorgbelang Inclusief (voorheen Zorgbelang Gelderland | Utrecht die de ANBI-status weergeven. 

Naam

Stichting Zorgbelang Gelderland

KVK-nummer

41053398

Fiscaal nummer

8055.32.596

Contactgegevens

Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
026 - 384 28 22

Bestuurssamenstelling

Raad van Advies Raad van Toezicht

Doelstelling

Zie de missie van Zorgbelang Gelderland.

Beloningsbeleid

Voor werknemers geldt het beleid zoals vastgelegd in de CAO Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening

De bestuurder is in dienst van de stichting. Hiervoor gelden de bepalingen zoals vastgelegd in de statuten van de stichting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Hiervoor verwijzen wij naar het jaarverslag van 2016.