Aanmelden Nieuwsbrief

ANBI (algemeen nut beogende instelling) (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/anbi/)

Zorgbelang Inclusief is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit biedt donateurs recht op belastingaftrek. Hieronder de gegevens van Zorgbelang Inclusief die de ANBI-status weergeven. 

Naam

Stichting Zorgbelang Inclusief

KVK-nummer

41053398

Fiscaal nummer

8055.32.596

Contactgegevens

Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
088 9294 000

Bestuurssamenstelling

Raad van Toezicht

Doelstelling

Zie de missie van Zorgbelang Inclusief.

Beloningsbeleid

Voor werknemers geldt het beleid zoals vastgelegd in de CAO Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening

De bestuurder is in dienst van de stichting. Hiervoor gelden de bepalingen zoals vastgelegd in de statuten van de stichting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Hiervoor verwijzen wij naar het jaarverslag van 2020.