Aanmelden Nieuwsbrief

Onafhankelijke Klachtencommissie voor maatschappelijke organisaties (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/onafhankelijke-klachtencommissie-voor-maatschappelijke-organisaties/)

Onafhankelijke Klachtencommissie voor maatschappelijke organisaties

De Onafhankelijke Klachtencommissie Gelderland/Utrecht is opgericht door Zorgbelang Inclusief (voorheen Zorgbelang Gelderland/Utrecht) op verzoek van enkele maatschappelijke (welzijns-)organisaties. 

Zij vinden het belangrijk dat hun klanten recht hebben op een zorgvuldige behandeling van hun klachten. Er zijn inmiddels 39 maatschappelijke organisaties bij deze klachtencommissie aangesloten. De klachtencommissie doet zijn werk onafhankelijk van Zorgbelang Inclusief.

De klachtenregeling is van toepassing op gedragingen of uitingen ten aanzien van alle medewerkers in loondienst, ZZP-ers, alsmede van vaste vrijwilligers en stagiaires, of over de dienstverlening van de betreffende organisatie.

De Onafhankelijke Klachtencommissie gaat ervan uit dat problemen en uitingen van onvrede in het algemeen het beste kunnen worden besproken tussen de klant en de betrokken medewerker van de desbetreffende organisatie, indien nodig samen met zijn leidinggevende. De praktijk wijst uit dat in een dergelijk gesprek meestal een bevredigende oplossing gevonden wordt en interne klachtafhandeling kan plaatsvinden.

Als een klant een klacht jegens een persoon of organisatie wil doorzetten naar de Onafhankelijke Klachtencommissie, zal de betreffende organisatie de klant in dat geval wijzen op deze mogelijkheid.

Ook in dit stadium zal nagegaan worden of het indienen van een klacht kan worden voorkomen door bemiddeling. Daartoe gemandateerd door de klachtencommissie, zal een onafhankelijke klachtenbemiddelaar van het Adviespunt Zorgbelang contact opnemen met de klant en de maatschappelijke organisatie met de vraag of bemiddeling mogelijk is. Wanneer niet tot een oplossing gekomen kan worden, kan de klant zijn klacht alsnog voorleggen aan de Onafhankelijke Klachtencommissie. Een klager kan zich ook altijd rechtstreeks wenden tot de klachtencommissie, al dan niet met de ondersteuning van een functionaris van het Adviespunt. Aan het indienen van een klacht zijn voor de klager geen kosten verbonden.

Privacyverklaring
De Onafhankelijke klachtencommissie vindt privacy erg belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In de privacyverklaring kunt u lezen waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, of u toestemming moet geven en welke rechten u heeft.

Meer informatie?
Informatie over de Klachtencommissie is in te winnen bij Karin Kalthoff. Telefonisch via 088 92 94 038, of via e-mail: karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl.