Ondernemende Adviseur Gezondheidszorg en Welzijn (30-36 uur) (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vacatures-en-vrijwilligers/ondernemende-adviseur-gezondheidszorg-en-welzijn-(30-36-uur)/)

Ben jij een ondernemende, resultaatgerichte adviseur met ervaring in de complexe wereld van de gezondheidszorg? Weet jij vraaggestuurde zorg écht te realiseren? Sta jij voor het vergroten van zelfredzaamheid? Krijg jij energie van werken aan complexe vraagstukken binnen welzijn, de eerste lijn, tweede lijn, de verzekerde zorg en langdurige zorg (WLZ)? Dan hebben wij een mooie uitdaging voor je!

Voor een maatschappij waarin de burger aan zet is, de regie heeft op de vormgeving van zijn of haar zorg en ondersteuning, is samenwerking in de complexe wereld van zorggebruikers, zorg en welzijn een vereiste. Innovatie is nodig om deze vraaggerichte (mensgerichte) zorg en ondersteuning te realiseren waarbinnen de zorggebruiker centraal staat. Zorgbelang Inclusief adviseert gemeenten en zorginstellingen over een meer mensgerichte aanpak van zorg en ondersteuning vanuit cliënt- en burgerperspectief. Hiervoor zoeken wij iemand met pit, een innovatief, vooruitstrevend, ruimdenkend en professioneel adviseur.

Wat ga je doen?
Je initieert, begeleidt en implementeert projecten in de zorg die vragen om een andere manier van (samen)werken waarbij jij je onderscheidt door het inbrengen van het perspectief van de zorggebruiker. Je adviseert bestuurders en medewerkers binnen deze verandertrajecten. Met je innovatieve blik op de zorg initieer je nieuwe vormen van zorg verlenen waarin perspectief van zorggebruikers geborgd wordt. Je weet welke complexe, relevante vraagstukken er leven en speelt hierop in. Je treedt naar buiten als expert van Zorgbelang Inclusief op het gebied van het ontwikkelen en implementeren van vraaggestuurde, mensgerichte zorg.

Welke kwaliteiten heb jij?
Wij zijn op zoek naar een zeer ervaren en ondernemende adviseur voor 30 tot 36 uur per week. Je hebt een academische of een HBO+ opleiding. Je hebt ruime ervaring met marktgericht werken: je werft (financiering van) projecten binnen welzijn, de eerste lijn, tweede lijn, de verzekerde zorg en langdurige zorg. Je hebt een visie op vraaggestuurde, mensgerichte zorg en ervaring met het aantrekken en begeleiden van complexe verandertrajecten. Je hebt kennis van de organisatie, nieuwe zorgvormen en financiering van de zorg. En vertaalt met gemak burgerperspectief naar adviezen.

Jouw competenties en vaardigheden:

  • Ondernemerschap en marktgericht werken;
  • Acquisitievaardigheden;
  • Stevige gesprekspartner op bestuurlijk-, medewerkers- en zorggebruikersniveau;
  • Proactief en resultaatgericht;
  • Samenwerkend;
  • Oog voor strategische processen;
  • Verbindend (op verschillende niveaus: tussen instellingen en binnen instellingen van patiënten tot bestuurder, van vrijwilliger tot professional);
  • Voorloper, ontdekker, innovator;
  • Netwerker binnen zorg en welzijn
  • Communicatief sterk (mondeling en schriftelijk);

Je brengt een relevant netwerk mee en je hebt een gedegen kennis van het werkveld en de daar actieve spelers. Je weet de toegevoegde waarde van Zorgbelang Inclusief handen en voeten te geven in trajecten.

Je kan overstijgend denken, weet wat er speelt, zoekt naar samenhang, verbinding en harmonie. Je kunt omgaan met complexe vraagstukken en samenwerkingsvormen. Feeling voor plannen en regelen is logisch. Je denkt vanuit de ander en kan ook opdrachtgevers overtuigen en aan je binden.  

Je hebt een goed gevoel voor humor, je relativeert, bent flexibel inzetbaar, stressbestendig, kent je verantwoordelijkheid en stelt prioriteiten. Je kunt omgaan met hectiek en een veelheid aan projecten. Je bent zakelijk en warm, hebt zorginhoudelijke en bedrijfsmatige kennis en weet deze expertise in te zetten voor het grotere geheel. Je bent proactief en ziet kansen en mogelijkheden.

Wij bieden jou
Een plek in een informele, platte organisatie zonder vaste werktijden. Die zijn namelijk afhankelijk van je agenda. Je gaat deel uitmaken van het nieuwe zelforganiserend team gezondheidszorg met gedreven en gemotiveerde collega’s om de zorg meer vraaggericht te maken. Ons hoofdkantoor is in Arnhem.

Je bent bereid te reizen. Het salaris is marktconform en vastgesteld op maximaal € 3988,- of maximaal € 4420 per maand bij een volledig dienstverband (36 uur per week, schaal 9 of schaal 10 van de CAO Sociaal Werk, afhankelijk van opleiding en ervaring).

Meer informatie en solliciteren
Belangstellenden voor deze functie kunnen voor meer informatie contact opnemen met Karin Kalthoff, tel: 026 384 28 43. Je sollicitatie kun je voor 10 juni 2019 per e-mail verzenden aan personeelszaken@zorgbelanginclusief.nl onder vermelding van ‘Adviseur gezondheidszorg en welzijn’.

NB: acquisitie n.a.v. deze vacature wordt absoluut niet op prijs gesteld.