Straatadvocaat m/v voor de regio Rotterdam (24 uur) (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vacatures-en-vrijwilligers/straatadvocaat-mv-voor-de-regio-rotterdam/)

De afdeling Basisberaad van Zorgbelang Inclusief is op zoek naar een Straatadvocaat. Basisberaad is een laagdrempelige professionele belangenbehartiger in de regio Rijnmond. We werken voor en met sociaal kwetsbaren. Samen met mensen met cliëntervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg zetten wij ons in voor het versterken van hun positie. Dit doen wij op basis van gelijkwaardigheid en vanuit ervaringsdeskundigheid. De afdeling Basisberaad draagt ook bij aan vernieuwing van de zorg en dienstverlening.

De mensen waarvoor de afdeling Basisberaad zich inzet behoren zonder uitzondering tot de sociaal kwetsbare groepen in deze samenleving. Mensen met psychosociale of psychiatrische problemen, mensen die dakloos zijn of dreigen te worden en mensen met een verslavingsachtergrond moeten kunnen rekenen op ondersteuning vanuit een onafhankelijke cliëntenorganisatie. Bij de afdeling Basisberaad werken professionals waarvan het merendeel ook ervaringsdeskundig is. Het team bestaat uit vier personen.

Wat doet een straatadvocaat

Een straatadvocaat is een ervaringsdeskundige op het gebied van dakloosheid en/of verslaving. De straatadvocaten werken aan individuele (o.a. problemen rond inkomen, onderdak, behandeling) en collectieve belangenbehartiging. De straatadvocaten adviseren aan instellingen en de gemeente over verbeteringen en knelpunten in de zorg en dienstverlening voor daklozen en mensen die dat dreigen te worden. Denk hierbij aan het voorkomen van stigmatisering, het ondersteunen van cliëntenplatforms en het overleggen met beleidsmakers.

Een straatadvocaat werkt vanuit het perspectief van de gebruikers van de voorzieningen en kwetsbare burgers met een complexe problematiek en is vooral gericht op maatregelen die dakloosheid kunnen voorkomen.

Het accent ligt op individuele belangenbehartiging: het ondersteunen van cliënten (vanaf 18 jaar) die dakloos zijn, zijn geweest of dreigen te worden. 

Wat wij van jou vragen

Om de functie goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat jij je thuis voelt in de wereld van belangenbehartiging gericht op onze doelgroepen. Voor ons ben je nog interessanter als je ervaring hebt als cliënt van de maatschappelijke opvang en/of verslavingszorg. Daarnaast vinden wij de volgende functie-eisen van belang:

  • HBO denk- en werkniveau;
  • Kennis van de sociale kaart van de zorginstellingen en overheid in Rotterdam;
  • (Ervarings-) kennis op het gebied van schuldhulpverlening;
  • Kennis op het gebied van de Participatiewet en UWV;
  • Kennis van de sociale kaart van cliëntenorganisaties en belangenbehartigers in Rotterdam;
  • Professionaliteit, inventiviteit, creativiteit, stressbestendigheid, relativeringsvermogen, betrokkenheid en doorzettingsvermogen;
  • Ervaring met outreachend werken.

Wat bieden wij?
Het gaat om een dienstverband van 24 uur, in eerste instantie voor een jaar. Het salaris is marktconform en vastgesteld op maximaal € 3.742,- bruto per maand bij een volledig dienstverband (36 uur per week, schaal 8 van de CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening).

Als je belangstelling hebt voor deze functie en meer informatie wenst, dan kun je contact opnemen met Aranka van der Velde, coördinator Basisberaad, tel 06-82197723. Graag ontvangen we jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 11 oktober 2019 via de mail: sollicitatie@zorgbelanginclusief.nl onder vermelding van Straatadvocaat Basisberaad.

De 1e gesprekken zullen plaatsvinden op 21 en 22 oktober 2019 op onze locatie in Rotterdam, Provenierssingel 66d.

Voor meer informatie over Basisberaad: www.basisberaad.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.