Aanmelden Nieuwsbrief

Betrokken burgers voor Participatieraad Zevenaar (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vacatures/betrokken-burgers-voor-participatieraad-zevenaar/)

Door het vertrek van een aantal leden -in de loop van dit jaar- zoekt de Participatieraad Zevenaar (PRZ) versterking. Daarvoor zijn wij op zoek naar ‘betrokken burgers’ die wonen in de gemeente Zevenaar en bij voorkeur in Lathum, Giesbeek of Angelo. Inwoners uit deze kernen maken nu nog geen deel uit van de PRZ. Met nadruk nodigen wij de doelgroep 25-45 jaar uit om te reageren.  

Meedenken en adviseren over het gemeentelijk beleid

De Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijke adviesraad. Deze raad heeft tot taak mee te denken en te adviseren over het gemeentelijk beleid op het sociale domein.

Dan gaat het over zeer verschillende en uiteenlopende onderwerpen zoals jeugdhulp, jongerenwerk, onderwijskansenbeleid, beschermd wonen, mantelzorgondersteuning, armoedebeleid, maatschappelijk ondersteuning, huishoudelijk hulp, inburgering en passend werk. In de advisering is het belangrijk om na gaan wat dit beleid of regeling betekent voor de burger die dit betreft en de inwoners van Zevenaar en hoe de gemeente dit gaat communiceren richting die inwoners.

Betrokken, onafhankelijke en samenwerkingsgerichte versterking

Wat de PRZ vraagt van deze ‘versterking’ is dat zij zicht heeft op of bereid is zich te verdiepen in wat er op het sociaal domein gaande is, een maatschappelijk netwerk heeft, zich onafhankelijk opstelt ten opzichte van belangengroepen, communicatief en samenwerkingsgericht is ingesteld en een positief kritische houding heeft.

Meer informatie

Informatie over de PRZ is te vinden op www.przevenaar.nl of te verkrijgen bij de voorzitter van de PRZ t.w. Peter Donker (0618169342) of de secretaris t.w. Peter van Schijndel (0623129575)

U kunt uw reactie mailen naar participatieraad@zevenaar.nl .