Aanmelden Nieuwsbrief

Cliëntenraad Ambulancezorg Gelderland-Zuid zoekt versterking (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vacatures/cliëntenraad-ambulancezorg-gelderland-zuid-zoekt-versterking/)

Wegens het vertrek van een van de leden zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de cliëntenraad van de Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ).

De cliëntenraad vertegenwoordigt de algemene belangen van cliënten die gebruik maken van het ambulancevervoer.
De cliëntenraad adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directie en het management over (algemene) onderwerpen die cliënten aangaan. De cliëntenraad werkt op deze wijze mee aan de kwaliteit van de  ambulancezorg. De cliëntenraad wordt ondersteund door een projectleider van Zorgbelang Inclusief.  Leden van de cliëntenraad ontvangen een vergoeding.

Samenstelling en inhoud vergaderingen
De cliëntenraad bestaat uit zes leden en komt 3 á 4 x per jaar bijeen voor een vooroverleg, alsook  voor een overlegvergadering met o.a. de directeur en/of manager. Tijdens deze vergaderingen wordt er gesproken over specifieke onderwerpen die cliënten aangaan:

 • bereikbaarheid, toegankelijkheid, aanrijtijden van de ambulancezorg;
 • de ambulance als schakel in de keten acute zorg;
 • communicatie naar buiten;
 • uitvoering van kwaliteitsonderzoek / cliënttevredenheidsonderzoek / patiëntveiligheid;
 • personeelsbeleid (indien dit invloed heeft op de directe patiëntenzorg en de patiëntveiligheid).

Wij zijn op zoek….
Naar een persoon die:

 • bekend is met de ambulancezorg in de regio als patiënt, ex-patiënt, familielid / naaste van een patiënt;
 • de motivatie heeft om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van de AZGZ
  te behartigen;
 • bereid is om circa 6 keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden
  te verrichten voor het beraad/de raad;
 • bereid is om scholing te volgen.

Een lid van de cliëntenraad:

 •          is in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen en
           te adviseren, met name vanuit het patiëntenperspectief;
 •          kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar ook voldoende afstand nemen
           van individuele belangen;
 •          heeft een kritische, constructieve en open houding;
 •          is in staat tactvol, maar standvastig op te treden;
 •          kan zich goed mondeling uitdrukken;
 •          kan in teamverband functioneren.

Interesse of meer informatie?
Stuurt u dan uw motivatiebrief en een kort cv naar, of neem contact op met, Karin Kalthoff van Zorgbelang Inclusief karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl 088 929 40 38