Aanmelden Nieuwsbrief

Gezocht: mensen met COPD en/of hartfalen en/of hun naasten die toolbox MijnBlik willen testen (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vacatures/gezocht-mensen-met-copd-enof-hartfalen-enof-hun-naasten-die-mee-willen-praten-via-een-online-groepsgesprek-of-interview/)

Testen toolbox MijnBlik

Mijnblik 9E5e2459 Ed0c 4E31 8A16 547A91fcc762 Thumb1024 1

Zorgbelang Inclusief werkt in de regio Achterhoek samen met andere instellingen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met COPD en/of hartfalen. Daarbij gaat het vooral om het bespreekbaar maken van de situatie, wensen en behoeften van mensen met COPD en/of hartfalen. Inmiddels is daarvoor, samen met patiënten en naasten, een toolbox met de naam ‘MijnBlik’ ontwikkeld.

Wat is MijnBlik?
MijnBlik is een metalen doosje met daarin vier stapels met kaarten. Deze gaan over vier wensen voor uw gesprek met de arts of verpleegkundige:

1.         Ik wil vertellen wat me nu bezig houdt.

2.         Ik wil weten welke vragen ik kan stellen tijdens het gesprek.

3.         Ik wil meepraten over de zorg of behandeling.

4.         Ik wil de toekomst bespreken.

Op de kaarten vindt u gesprekshulpen. U kiest zelf welke gesprekshulp u wilt gebruiken. Bij MijnBlik hoort een website.

Voordat MijnBlik op grotere schaal gebruikt gaat worden zoeken we mensen met hartfalen en/of hun naasten die MijnBlik willen testen.                                                                                            

Wat houdt het testen in?
Als u meedoet krijgt u MijnBlik thuisgestuurd. Wij vragen u deze te bekijken en tijdens een (online) groepsgesprek uw ervaringen te delen met andere mensen met hartfalen en/of hun naasten. De gesprekken vinden plaats op:

-        Dinsdag 25 mei 15.00-17.00 u. Groepsgesprek zorgvragers met hartfalen

-        Donderdag 27 mei 15.00-17.00 u. Groepsgesprek naasten van zorgvragers met COPD

-        Donderdag 3 juni 15.00-17.00 u. Groepsgesprek naasten van zorgvragers met hartfalen

Behalve groepsgesprekken worden ook interviews afgenomen. U kunt kiezen of u deelneemt aan een groepsgesprek of interview. Het interview zal ongeveer een uur duren.

Hoe gaat het aanmelden?
Lijkt u dit interessant, meld u dan aan via mijnblik.agz@saxion.nl door uw naam en telefoonnummer door te geven. Of bel 06-12463675 (voicemail). De onderzoekers nemen dan contact met u op.
Drs. Annet Olde-Wolsink, onderzoeker Saxion Hogeschool
Dr. Leontine Groen – van de Ven, onderzoeker hogeschool Windesheim