Aanmelden Nieuwsbrief

Onafhankelijk cliëntondersteuner langdurige zorg (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vacatures/onafhankelijk-cliëntondersteuner-langdurige-zorg/)

Zorgbelang Inclusief zoekt voor Adviespunt Zorgbelang een ervaren onafhankelijk cliëntondersteuner langdurige zorg voor 24 uur per week voor de regio Zuid-Holland. Standplaats Rotterdam. 

Per 1 mei 2021

Wie zijn wij?

Adviespunt Zorgbelang is een initiatief van negen Zorgbelangorganisaties, waaronder Zorgbelang Inclusief. Vanuit Adviespunt Zorgbelang ondersteunen onze onafhankelijk cliëntondersteuners, vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen mensen met (ondersteunings-)vragen en klachten, zowel in de jeugdhulp, langdurige zorg als het sociaal domein.
Daarnaast ondersteunen wij patiënten en cliënten in allerlei innovatie- en participatieprojecten waarbij we samen met zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars werken aan een betere toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg.

Wie zoeken wij?

In het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft iedere cliënt recht op cliëntondersteuning. Voor het team cliëntondersteuners langdurige zorg zijn wij op zoek naar een cliëntondersteuner. De onafhankelijk cliëntondersteuner:

 • Helpt bij het helder kunnen formuleren en het goed kunnen stellen van vragen: ‘Welke zorg heb ik nodig, waar loop ik tegen aan en hoe wil en kan ik dat oplossen?’
 • Adviseert en ondersteunt bij het vinden van de weg in de langdurige zorg.
 • Bereidt de cliënt en zijn relaties voor op het voeren van het gesprek met de zorgaanbieder over de invulling van de zorg.
 • Ondersteunt de cliënt bij het vastleggen en evalueren van het zorgleefplan.
 • Ondersteunt altijd vanuit cliëntperspectief, dat betekent dat het belang van cliënten altijd voorop staat.
 • Bemiddelt ten behoeve van de cliënt indien zich knelpunten in de zorg voordoen.
 • Ondersteunt bij een formele klacht-, bezwaar-, of beroepsprocedure.
 • Herkent signalen en trends in de knelpunten in de zorg en is in staat deze goed schriftelijk vast te leggen.

 Wie ben jij?

 • Je hebt plezier in het informeren, adviseren en ondersteunen van cliënten in de langdurige zorg bij vragen of klachten;
 • Je kunt goed luisteren, weet vertrouwen te wekken en je bent in staat de juiste nuance aan te brengen tussen zakelijke informatie en advies en het geven van begrip en ondersteuning;
 • Je hebt ervaring met het voeren van complexe gesprekken;
 • Je bent goed in staat te reflecteren op je werk en je rol te bewaken gedurende het ondersteuningstraject;
 • Je bent in staat om je werk goed te organiseren en daarbij je grenzen te bewaken;
 • Je hebt kennis van de langdurige zorg en liefst ook van de verzekerde zorg en het brede sociale domein;
 • Zo mogelijk heb je kennis van bijzondere doelgroepen in de langdurige zorg, zoals mensen met een verstandelijke of psychische beperking en/of ouderen;
 • Je hebt een Hbo-opleiding met goed gevolg afgerond;
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken (je bent veel onderweg);
 • Je beschikt over een rijbewijs en een auto.

Wat bieden wij?

Wij bieden de onafhankelijk cliëntondersteuner een contract van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2021 met vooruitzicht op verlenging. Het salaris is marktconform en vastgesteld op maximaal € 3.864,00 per maand bij een volledig dienstverband (36 uur per week, schaal 8 van de CAO Sociaal Werk). Eindejaarsuitkering van 8,3 % en vakantiegeld van 8 % per jaar. Zorgbelang Inclusief hanteert een minimum dienstverband van 24 uur per week (0,67 fte). Standplaats van de functie is Rotterdam.

Belangstellenden voor deze functie kunnen voor meer informatie contact opnemen met Hanny Hoeijmakers, coördinator Adviespunt Zorgbelang, op 06-39689304. Uw sollicitatie kunt u tot 1 maart 2021 via e-mail verzenden aan sollicitatie@zorgbelanginclusief.nl o.v.v. functie cliëntondersteuner Wlz ZH.