Aanmelden Nieuwsbrief

Stage-/praktijkopdracht HRM Zorgbelang Inclusief (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vacatures/stage-praktijkopdracht-hrm-zorgbelang-inclusief/)

Kom stage lopen bij Zorgbelang Inclusief!

Afbeelding Stage Werving HRM

Wat doen wij

Zorgbelang Inclusief werkt aan een inclusieve samenleving in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland,
maar ook regelmatig in andere delen van het land. Wij streven naar een leefbare, zorgzame
samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar hieraan vorm geeft.
Wij willen dit bereiken door het ondersteunen van inwoners, cliënten, patiënten, zorg- en
welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en anderen, gericht op:

  • Inclusiviteit: volwaardig mee kunnen doen;
  • Leefbaarheid: een gezonde, prettige leefomgeving;
  • Participatie: meebeslissen voor bewoners, patiënten én overheden.

Bekijk meer over wat wij doen bij onze projecten.

HRM binnen Zorgbelang Inclusief
HRM is onderdeel van de afdeling bedrijfsondersteuning, samen met de afdeling financiën, het
secretariaat, communicatie en ICT. Met twee HR medewerkers en een HR adviseur verzorgen we de
personeels- en salarisadministratie, bieden we advies en ondersteuning aan leidinggevenden en
directie en geven mede vorm aan het personeelsbeleid van de organisatie.

Zorgbelang Inclusief is altijd in beweging en dit maakt dat geen dag hetzelfde is bij HRM. Naast de
vaste werkzaamheden zijn er altijd interessante projecten en zijn we als afdeling bezig onze
processen steeds beter in te richten en aan te passen op wat de organisatie van onze afdeling vraagt.

De opdracht
Als afdeling zijn we ons personeelshandboek aan het opfrissen. Er zijn verschillende beleidsstukken
aan een update toe, in verband met bijvoorbeeld veranderde wetgeving of het varen van een andere
koers binnen de organisatie. Daarnaast zijn er ook nog onderwerpen die we nog niet vast hebben
gelegd, maar die we wel graag willen formaliseren.

De opdracht bestaat uit het aanpassen van bestaand beleid en het opstellen van nieuwe
beleidsstukken. Hierbij kun je denken aan arbeidsvoorwaardelijke regelingen, zoals
thuiswerkvergoeding of fietsenregeling, maar ook meer algemene onderwerpen zoals Stagebeleid,
Vrijwilligers, exitgesprekken en Arbo. Ook mag je meedenken over inhoud en vorm van het
personeelshandboek en interne communicatie.

Wij zoeken een ondernemende stagiair die er plezier in heeft om zaken goed uit te zoeken en
vervolgens goed is in het verwoorden van beleid op papier. Je beschikt over het vermogen om de
individuele regelingen te zien binnen de context van de organisatieontwikkelingen en
maatschappelijke ontwikkelingen. Beschikbaarheid zo snel als mogelijk.

Wat mag je van ons verwachten
Je krijgt inzicht in het reilen en zeilen binnen de HR afdeling van een maatschappelijk relevante
adviesorganisatie en maakt onderdeel uit van een gedreven team. Je wordt tijdens de uitvoering
begeleid door de HR adviseur en krijgt de mogelijkheid om te werken aan het ontwikkelen van
diverse vaardigheden en competenties.

In verband met Corona wordt er veel thuis gewerkt, dus het is handig als dit voor jou ook goed
mogelijk is. Daarnaast werken we veel met Microsoft Teams en zullen we waar mogelijk ook
afspreken op kantoor om af te stemmen.

Informatie en solliciteren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke van Schaik, HR adviseur, via 088 929 40 12.
Graag ontvangen we jouw sollicitatie via de mail: sollicitatie@zorgbelanginclusief.nl o.v.v. Stage HRM.