Aanmelden Nieuwsbrief

Vacature lid Onafhankelijke Klachtencommissie (OKC) Zorgbelang Inclusief (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vacatures/vacature-lid-onafhankelijke-klachtencommissie-(okc)-zorgbelang-inclusief/)

Vacature lid Onafhankelijke Klachtencommissie (OKC) Zorgbelang Inclusief

De Onafhankelijke Klachtencommissie Zorgbelang Inclusief is in 2016 opgericht op verzoek van enkele maatschappelijke (welzijns-)organisaties. Er zijn inmiddels 39 maatschappelijke organisaties bij de klachtencommissie aangesloten.

De klachtencommissie werkt onafhankelijk van Zorgbelang Inclusief.

Wegens vertrek van een van de leden, tevens de voorzitter, en een gewenste uitbreiding van het aantal leden, zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de OKC als ook een voorzitter.

De bij de regeling aangesloten organisaties houden zich bezig met welzijnstaken, vaak in de volle breedte.

We zoeken daarom mensen die:

  • bekend zijn met het jeugd-jongeren en welzijnswerk;
  • bekend zijn met jeugdwet en Wmo; 
  • de netwerken en (lastige) werkprocessen kunnen begrijpen tussen welzijnswerk, CJG’s,        gemeenten en burgers/ vrijwilligers;
  • juridische kennis hebben van klachten/ klachtrecht.


Verder zijn de leden:

  • gericht op het oplossen en bemiddelen (de-escalerend);
  • gericht op samenwerken, luisteren en ruimte geven;
  • hebben werk- en denkniveau: HBO+/ WO;
  • ervaring in een klachtencommissie strekt tot aanbeveling.

Met de commissieleden is overeengekomen dat er € 50 per lid per uur per vergoed wordt. Dit is exclusief reiskosten. Facturatie en declaratie verloopt via Zorgbelang Inclusief

Meer informatie?
Informatie over de Klachtencommissie is in te winnen bij Karin Kalthoff karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl  088 - 9294038

Solliciteren
p/a Zorgbelang Inclusief • Postbus 5310 • 6802 EH Arnhem  info@onafhankelijkeklachtencommissie.nl