Aanmelden Nieuwsbrief

Witte Kruis zoekt leden voor gemeenschappelijke Patiëntenraad in oprichting (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vacatures/witte-kruis-zoekt-leden-voor-gemeenschappelijke-patiëntenraad-in-oprichting/)

Medezeggenschap voor ambulancezorg

Afbeelding1    

Witte Kruis is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio’s Haaglanden, Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zeeland en Noord- en Oost-Gelderland. Ambulancewerk is mensenwerk en de mensen zijn de grootste kracht.
Vanaf het telefoontje op de meldkamer tot aan het ziekenhuis staat Witte Kruis dag en nacht klaar voor inwoners.
Witte Kruis is tot het uiterste gedreven om de kansen op een betere gezondheid, veiligheid en kwaliteit van leven te vergroten. Door de best mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen. Op de plek waar het nodig is. Op de momenten waarop het telt. Niet voor niets is het motto ‘driven by care’.

Medezeggenschap van gebruikers
Witte Kruis vindt de medezeggenschap van gebruikers van de ambulancezorg belangrijk. Om dit perspectief nog beter te verankeren wordt een gemeenschappelijke Patiëntenraad voor de regio’s Noord-Holland Noord (*1), Kennemerland (*2), Zeeland en Noord- en Oost-Gelderland (*3) opgericht. Het inrichten van deze Patiëntenraad is nieuw voor de organisatie. Witte Kruis vindt het, naast de wettelijke plicht (WMCZ 2018), belangrijk dat het perspectief van de patiënt nog meer wordt meegenomen in het streven om de zorg continu te verbeteren en kwalitatief goede en veilige zorg te borgen.
Na de zomer van 2021 wordt de Patiëntenraad geïnstalleerd. Zorgbelang Inclusief ondersteunt Witte Kruis bij de oprichting van deze Patiëntenraad.

Gemeenschappelijke Patiëntenraad
De gemeenschappelijke Patiëntenraad behartigt de collectieve belangen van alle (toekomstige) patiënten van de regio’s Noord-Holland Noord, Zeeland en Noord- en Oost-Gelderland en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. 
De Patiëntenraad heeft een adviserend karakter naar het management en bestuur van Witte Kruis.
De Patiëntenraad Witte Kruis bestaat uit zes tot acht leden verspreid over de vier regio’s. De Patiëntenraad wordt een platform waarbinnen twee tot vier keer per jaar met management en/of bestuur gesproken wordt over ontwikkelingen en thema’s binnen de organisatie. Voorbeelden van thema’s zijn:

 • kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • bereikbaarheid, toegankelijkheid en communicatie;
 • eventuele verandervoornemens of ontwikkelingen met betrekking tot de ambulancezorg (gepland en acuut) die gevolgen (kunnen) hebben voor de patiënten.

Wij zijn op zoek naar personen die:

 • bij voorkeur bekend zijn met de ambulancezorg in de regio als patiënt, ex-patiënt, familielid / naaste van een patiënt;
 • de motivatie hebben om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van Witte Kruis te behartigen;
 • bereid zijn om circa twee tot vier keer per jaar (digitaal) te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de Patiëntenraad;
 • bereid zijn om scholing te volgen. 

Een lid van de Patiëntenraad:

 • is in staat beleidsstukken te lezen en hierover een visie te vormen en te adviseren, met name vanuit het patiëntenperspectief;
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar ook voldoende afstand nemen van individuele belangen;
 • heeft een kritische, constructieve en open houding;
 • is in staat tactvol, maar standvastig op te treden;
 • kan zich goed mondeling uitdrukken;
 • is digitaal vaardig;
 • kan in teamverband functioneren.

Wat bieden we:

 • een uitdagende taak in een omgeving die continu in ontwikkeling is;
 • een vergoeding voor de reiskosten en een vacatievergoeding / presentiegeld per daadwerkelijk bezochte vergadering;
 • beschikking over vergaderfaciliteiten en werkbudget voor het activiteitenplan, scholing of deskundigheidsbevordering;
 • Lang niet iedereen heeft ervaring met ambulancezorg. We voorzien daarom in een introductieprogramma, om zo de sector en (zo nodig) het werk van de Patiëntenraad beter te leren kennen.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, projectleider van Zorgbelang Inclusief, via marietteteunissen@zorgbelanginclusief.nl / 06 3854 5912.

Interesse?
Bekijk de profielschets en stuur dan uw motivatiebrief en een kort cv voor 9 oktober 2021 naar marietteteunissen@zorgbelanginclusief.nl.
In week 42 vindt de eerste ronde selectiegesprekken plaats en in week 43 de tweede ronde.  

Voor vragen over:

 • de rol van de Patiëntenraad: kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen van Zorgbelang Inclusief (zie contactgegevens hierboven);
 • Witte Kruis: kunt u contact opnemen met Annelouk Luigies, bestuurssecretaris,  A.luigies@wittekruis.nl / 06 484 582 60. 
Noot

(*1) Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollandse Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

(*2) Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

(*3) Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.