Aanmelden Nieuwsbrief

Cliëntenraad Regionale Ambulancevoorziening Zuid zoekt versterking (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vrijwilligers-gezocht/cliëntenraad-regionale-ambulancevoorziening-zuid-zoekt-versterking/)

Goed ambulancevervoer; uw belang en onze zorg!
Cliëntenraad RAV Gelderland Zuid zoekt versterking

Wegens het vertrek van een van de leden zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de cliëntenraad van de Regionale Ambulancevoorziening Zuid (RAV) Gelderland Zuid.

Dit cliëntenberaad vertegenwoordigt de algemene belangen van cliënten die gebruik maken van het ambulancevervoer. Het beraad adviseert -gevraagd en ongevraagd- de directie en het management over (algemene) onderwerpen die cliënten aangaan. De cliëntenraad werkt op deze wijze mee aan de kwaliteit van de  ambulancezorg. De cliëntenraad wordt ondersteund door een projectleider van Zorgbelang Inclusief.  Leden van de cliëntenraad ontvangen een vergoeding.

Samenstelling en inhoud vergaderingen
De cliëntenraad bestaat uit vijf leden en komt drie á vier keer per jaar bijeen voor een vooroverleg, alsook  een overlegvergadering met de directeur en de medisch manager. Tijdens deze vergaderingen wordt er gesproken over specifieke onderwerpen die cliënten aangaan:

-          bereikbaarheid, toegankelijkheid, aanrijtijden van de ambulancezorg;

-          de ambulance als schakel in de keten acute zorg;

-          communicatie naar buiten;

-          uitvoering van kwaliteitsonderzoek / cliënttevredenheidsonderzoek / patiëntveiligheid;

-          personeelsbeleid (indien dit invloed heeft op de directe patiëntenzorg en de patiëntveiligheid).

Wij zijn op zoek…
Naar een persoon die:

-          bekend is met de ambulancezorg in de regio als patiënt, ex-patiënt, familielid / naaste van een patiënt;

-          de motivatie heeft om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van de RAV Gelderland Zuid te behartigen;

-          bereid is om circa 4 keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor
           het beraad/de raad;

-          bereid is om scholing te volgen.

Een lid van de cliëntenraad:

-          is in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen en te adviseren, met name vanuit
           het patiëntenperspectief;

-          kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar ook voldoende afstand nemen van individuele belangen;

-          heeft een kritische, constructieve en open houding;

-          is in staat tactvol, maar standvastig op te treden;

-          kan zich goed mondeling uitdrukken;

-          kan in teamverband functioneren. 

Interesse of meer informatie?
Stuurt u dan uw motivatiebrief en een kort cv naar, of neem contact op met Karin Kalthoff van Zorgbelang Inclusief karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl 088 929 40 38