Aanmelden Nieuwsbrief

Lid Klachtencommissie GGD Haaglanden (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vrijwilligers-gezocht/lid-klachtencommissie-ggd-haaglanden/)

De klachtencommissie van de GGD Haaglanden zoekt versterking

Elke klacht zien wij als een (gratis) advies

De klachtencommissie van de GGD Haaglanden is op zoek naar een nieuw lid. De klachtencommissie behandelt de klachten die binnenkomen bij de GDD. Ook de klachten over het Regionaal Ambulancevervoer en over de Meldkamer Ambulancezorg worden door de klachtencommissie behandeld.

Wij zijn op zoek naar een persoon die:

- geïnteresseerd is in het werk van de GGD en het Regionaal Ambulancevervoer van de regio Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, en Zoetermeer)

- de motivatie heeft om de belangen van inwoners van de regio Haaglanden en de patiënten van de Ambulancezorg Haaglanden te behartigen;

- bereid is om circa 8 keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de Klachtencommissie

- bereid is om scholing te volgen.


Een lid van de Klachtencommissie:

- is in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen en te adviseren vanuit het patiëntenperspectief;

- kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar voldoende afstand nemen van individuele belangen;

- heeft een kritische, constructieve en open houding;

- is in staat tactvol, maar standvastig op te treden;

- kan zich goed mondeling uitdrukken;

- kan in teamverband functioneren.

Wat levert het je op:

- kennis over de organisatie en financiering van de gezondheidszorg in het algemeen en de acute gezondheidszorg in het bijzonder. Je hebt hier met je adviezen/inbreng ook invloed op;

- je praat met professionals over onderwerpen als acute zorg aan mensen met verward gedrag, personeelswerving, gebruik van data voor optimalisatie van de aanrijtijden, crisiscommunicatie etc.;

- je kunt af en toe een interessant seminar of congres bezoeken;

- je hebt de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden;

- er is een vacatieregeling ter vergoeding van gemaakte onkosten zoals reiskosten.


Interesse of meer informatie?

Stuurt u dan uiterlijk 12 februari een motivatiebrief en een kort cv naar Mariëtte Teunissen van Zorgbelang Inclusief. Ook voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen. Email: marietteteunissen@zorgbelanginclusief.nl, telefoon: 06 3854 5912