Aanmelden Nieuwsbrief

Vacature Cliëntenraadslid Thuiszorg Rijnstad (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vrijwilligers-gezocht/vacature-clientenraadslid-thuiszorg-rijnstad/)

Thuiszorg Rijnstad levert zorg thuis in Arnhem en omgeving.

De cliëntenraad van Thuiszorg Rijnstad is op zoek naar gemotiveerde mensen die ervaring of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening en die belangstelling hebben voor de vacature van:
Cliëntenraadslid
Voorop staat dat je vanuit het cliëntperspectief de doelstelling van Thuiszorg Rijnstad kunt onderschrijven en wilt waarborgen. Met andere woorden: dat we de directie en de medewerkers eraan houden de zorg te leveren zoals de cliënten mogen verwachten en deze verwachtingen waar mogelijk zelfs overtreffen.
Je bent redelijk op de hoogte van het werk in de thuiszorg of bereid je hierin te verdiepen. Dit geldt ook voor het werk van de cliëntenraad en het wettelijk kader van waaruit het werk vorm en inhoud krijgt. Je bent bekend in “Het Arnhemse” en staat open voor de contacten met de cliënten en mantelzorgers.
Veel zaken worden tussentijds afgestemd via onze mailbox, maar we komen 4 x per jaar bij elkaar voor ‘overleg aan tafel’.

In beginsel gaat het om vrijwilligerswerk, maar je kosten worden uiteraard vergoed.
De mooiste waardering is natuurlijk als we kunnen vaststellen dat de cliënten bij Thuiszorg Rijnstad in goede handen zijn en goed worden geholpen.
Meer informatie en contact
Als je je daarvoor wilt inzetten, neem dan contact op met Karel Nugteren, Voorzitter cliëntenraad Thuiszorg Rijnstad,
via clientenraad@thuiszorgrijnstad.nl of 06 331 43 996.