Aanmelden Nieuwsbrief

Zorgbelang Inclusief zoekt 7 leden voor Patiëntenadviesraad (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vrijwilligers-gezocht/zorgbelang-inclusief-zoekt-7-leden-voor-patiëntenadviesraad-van-huisartsen-gelderse-vallei/)

Voor Huisartsen Gelderse Vallei

0 

Zorgbelang Inclusief zoekt leden voor de Patiëntenadviesraad van Huisartsen Gelderse Vallei

Huisartsen Gelderse Vallei gaat een Patiëntenadviesraad (PAR) opzetten en zoekt hiervoor geïnteresseerde leden. Zorgbelang Inclusief verzorgt de werving van deze leden.

Huisartsen Gelderse Vallei wil bijdragen aan de gezondheid van haar patiënten en daarmee aan het welzijn van de burgers in de regio. Ze vinden het belangrijk als patiënten niet alleen bij de zorg worden betrokken, maar ook bij beleidsontwikkeling en bedrijfsvoering binnen de organisatie.

Wie zoeken wij?
Patiënten die interesse hebben in de huisartsenzorg binnen het werkgebied van Huisartsen Gelderse Vallei en gemotiveerd zijn om de gezamenlijke belangen van patiënten te behartigen. In de profielschets staat de uitgebreide functieomschrijving. Deze profielschets vindt u hier.
Voor meer informatie over Huisartsen Gelderse Vallei, zie de website: www.huisartsengeldersevallei.nl

Meer informatie en aanmelden
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Marion Reinartz van Zorgbelang Inclusief via 06 42 12 88 42.
Uw CV en motivatiebrief kunt u tot uiterlijk 19 juli 2020 sturen naar marionreinartz@zorgbelanginclusief.nl

Wat is de procedure?
Zorgbelang Inclusief verzorgt de werving van de leden voor de Patiëntenadviesraad. Op 20 juli 2020 start Zorgbelang met de selectie van de brieven, waarna persoonlijke gesprekken volgen. De geschikte kandidaten worden voorgesteld aan de directie van Huisartsen Gelderse Vallei. De selectie van de leden en de begeleiding van de Patiëntenadviesraad wordt ook begeleid door Marion Reinartz.

Wat houdt de PAR in en wat zijn haar taken?
De Patiëntenadviesraad is een platform waar patiëntenvertegenwoordigers enkele keren per jaar met elkaar spreken over ontwikkelingen en thema’s binnen de organisatie, zoals zorg, bereikbaarheid, toegankelijkheid, gastvrijheid en communicatie. De taken van de PAR zijn:

  • Gevraagd en ongevraagd advies geven;
  • Monitoren en beoordelen ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg en de overige beleidsterreinen;
  • Signaalfunctie;
  • Meedenken;
  • Inbrengen van cliëntenperspectief;
  • Proactief handelen (waaronder inbreng van agenda onderwerpen).