Gezocht: leden voor de nieuw op te richten Patiëntenadviesraad Huisartsen Eemland (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/vrijwilligers/gezocht-leden-voor-de-nieuw-op-te-richten-patiëntenadviesraad-huisartsen-eemland/)

Huisartsen Eemland

Gezocht
Kandidaten voor de Patiëntenadviesraad voor Huisartsen Eemland. Deze adviesraad start begin 2019.

Leden van de Patiëntenadviesraad
Huisartsen Eemland wil bijdragen aan de gezondheid van onze patiënten en daarmee aan het welzijn van de burgers in onze regio. Zij vinden het belangrijk als patiënten niet alleen bij de zorg worden betrokken, maar ook bij beleidsontwikkelingen en bedrijfsvoering binnen de organisatie. Daarom wil Huisartsen Eemland een Patiëntenadviesraad op gaan richten. Dit is een platform waarbij patiëntvertegenwoordigers enkele keren per jaar met elkaar spreken over ontwikkelingen en thema’s binnen onze organisatie, zoals kwaliteit van zorg, bereikbaarheid, toegankelijkheid, gastvrijheid en communicatie. 

Voor de Patiëntenadviesraad zijn wij op zoek naar patiënten die interesse hebben in de huisartsenzorg in het gebied van Huisartsen Eemland en gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van patiënten te behartigen.

Aanvullende informatie
Klik hier voor informatie over de Patiëntenadviesraad en de profielschets. 

Meer weten of aanmelden?

Zorgbelang Inclusief
Chantal Bekker 
Tel: 026-384 28 50