Aanmelden Nieuwsbrief

Participatie in de langdurige zorg (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/)

Trainingen

“Er komt veel op ons af, In de training leerde ik dat we moeten focussen op wat in onze ogen belangrijk is. Al die veranderingen vormen nog steeds een woud, maar we weten nu waar we naartoe willen”

Deelnemer training Wlz en Wmo: erop af!

Participatiemethodieken

“Op deze manier kunnen cliënten echt direct invloed uitoefenen op de uitvoering van de zorg. En sluiten we goed aan bij hun behoeften”

Manager zorgorganisatie na Spiegelgesprek

Medezeggenschap

“Dankzij de ondersteuning kunnen we in het gesprek met bestuurders en beleidsmedewerkers goed aangeven wat we van het beleid vinden wat onze wensen zijn”

Deelnemer aan de regiobijeenkomst