Aanmelden Nieuwsbrief

Cliëntenbelangenbehartigersstoel (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/medezeggenschap/cliëntenbelangenbehartigersstoel/)

Wie en wat?
Medewerkers van Zorgbelang vertegenwoordigen de belangen van specifieke doelgroepen aan de regionale onderhandelingstafels van zorgkantoren, zorginstellingen en gemeenten.

Hoe?
Om de rol van belangenbehartiger goed te kunnen uitvoeren, organiseert Zorgbelang een klankbordgroep van cliënten en vertegenwoordigers vanuit verschillende instellingen. We leggen vragen en thema’s voor. De antwoorden gaan mee naar de onderhandelingstafel en de uitkomsten worden teruggekoppeld aan de klankbordgroep.

Wat kun je ermee?
Zorgbelang kan op deze manier het cliëntenperspectief beter overbrengen bij de inkoopafspraken.