Aanmelden Nieuwsbrief

Enquêterecht (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/medezeggenschap/enquêterecht/)

Wie en Wat
Het enquêterecht is het recht van cliënten om een onderzoek naar het beleid van een instelling aan te vragen. Zo’n onderzoek wordt aangevraagd bij de Ondernemingskamer. Instellingen moeten in hun statuten vast leggen wie het enquêterecht mag uitvoeren. Dat moeten in ieder geval vertegenwoordigers van cliënten zijn, bijvoorbeeld Zorgbelang.

Hoe
Zorgbelang voert jaarlijks een gesprek met de cliëntenraad over het uitgevoerde beleid, of er nu wel of niet sprake is van vermeend wanbeleid. Vooraf schrijft Zorgbelang een notitie over bij hen binnengekomen signalen. Na het gesprek wordt de notitie indien nodig aangevuld of bijgesteld. Vervolgens volgt een gesprek met de Raad van Bestuur dat eindigt met een slotconclusie, waaruit blijkt of er sprake is van verantwoorde uitvoering van het beleid. Deze slotconclusie wordt schriftelijk aan de instelling verstrekt.

Wat kun je er mee
Met het enquêterecht wordt op onafhankelijke en structurele wijze het beleid van een instelling gemonitord waarbij de cliëntenraad een nadrukkelijke rol heeft. Vooraf kan de clientenraad zich laten adviseren met betrekking tot het wel of niet inzetten van het enquêterecht