Aanmelden Nieuwsbrief

Ondersteuning cliëntenraden en verwantenraden (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/medezeggenschap/ondersteuning-cliëntenraden-en-verwantenraden/)

Wie en wat?
Cliëntenraden en verwantenraden van zorgorganisaties krijgen advies en ondersteuning gericht op actuele beleidsonderwerpen. Dit houdt o.a. in: kennisoverdracht en verband leggen met regionale en
landelijke ontwikkelingen. En hoe leg je contact met de interne achterban of met andere raden, om te komen tot (gezamenlijk) standpunt of om kennis uit te wisselen? Ook daarbij bieden we ondersteuning.

Hoe?
Een medewerker van Zorgbelang maakt een programmaop maat voor de cliëntenraad en/of verwantenraad.

Wat kun je ermee?
De cliëntenraad en verwantenraad zijn beter in staat om een constructieve bijdrage te leveren aan het formele en informele gesprek over actuele beleidsonderwerpen.