Aanmelden Nieuwsbrief

Regiobijeenkomsten (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/medezeggenschap/regiobijeenkomsten/)

Wie en wat?
Cliënten uit de langdurige zorg en hun vertegenwoordigers vertellen hun ideeën over een actueel thema aan beleidsmakers en professionals. Dit doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen. Zo wordt duidelijk welke behoeften cliënten en vertegenwoordigers hebben als het gaat om passende ondersteuning.

Hoe?
In één grote bijeenkomst voor maximaal honderd deelnemers, of in drie kleinere bijeenkomsten voor maximaal dertig deelnemers, komt een thema aan de orde. We zorgen voor een laagdrempelige setting. Samen met partijen uit de regio stellen we het programma op. We leiden het gesprek, zorgen voor verslaglegging en ondersteunen bij vervolgacties.

Wat kun je ermee?
Door ideeën op regionaal niveau te bespreken en te inventariseren doen instellingen op een breder niveau inzichten en ervaringen op. Het biedt zorgorganisaties in die regio de mogelijkheid om de handen
ineen te slaan en samen te werken aan het besproken thema.