Aanmelden Nieuwsbrief

Regionale monitor cliëntervaringen (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/medezeggenschap/regionale-monitor-cliëntervaringen/)

Wie en wat?
Cliënten in de langdurige zorg in een bepaalde regio beantwoorden (digitale) vragenlijsten over hun ervaringen. Deze ervaringen brengen we in kaart, met als doel de zorg te verbeteren.

Hoe?
Deelnemers vullen een korte standaardvragenlijst in. De resultaten zijn onderling vergelijkbaar en worden weergegeven in een compacte rapportage. Voor diepgaander inzicht in wat deze kwantitatieve
uitkomsten betekenen voor de beleving van zorg en ondersteuning, adviseren we aanvullend kwalitatief ervaringsonderzoek. Bijvoorbeeld een spiegelgesprek of dialoogtafel.

Wat kun je ermee?
Instellingen voor langdurige zorg kunnen met de uitkomsten van de monitor hun zorg optimaliseren.
Eventuele knelpunten kunnen ze bespreken met de zorgkantoren.