Aanmelden Nieuwsbrief

Zorgplantoetsing op eigen regie en participatie (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/medezeggenschap/zorgplantoetsing-op-eigen-regie-en-participatie/)

Wie en wat?
Zorgbelang Gelderland voert een onafhankelijke toetsing van het zorgplan uit. Hierbij wordt bekeken of en in welke mate de zorgaanbieder cliënten ondersteunt in het voeren van eigen regie,binnen de mogelijkheden die de cliënt heeft. Ook de positie en de rol van verwanten wordt onder de loep genomen.

Hoe?
De toetsing van de zorgplannen gaat over verschillende aspecten: begrijpelijkheid, duidelijkheid, toegankelijkheid, monitoring, onderlinge samenhang van de dienstverlening, aandacht voor de rol en de positie van verwanten. Naast de toets gaan we in gesprek met cliënten, verwanten en medewerkers. Na afloop ligt er een rapport met aanbevelingen.

Wat kun je ermee?
Management, cliëntenraad en verwantenraad ontvangen het eindrapport. Op basis hiervan kunnen zij een verbeterplan maken, gericht op de positie van de cliënt binnen het zorgplan.