Aanmelden Nieuwsbrief

De zorg gaat door! (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/participatiemethodieken/de-zorg-gaat-door!/)

Wie en wat?
Cliënten vinden het belangrijk om regelmatig contact te hebben met hun familie en netwerk. Contact met mensen uit je eigen omgeving bepaalt mede je kwaliteit van leven. Verwanten willen meestal graag betrokken zijn bij de zorg voor hun naasten, maar ze weten niet altijd hoe ze dit kunnen doen zonder als bemoeizuchtig te worden ervaren. Via ‘De zorg gaat door!’ wordt de positie van verwanten in het contact met hun dierbaren steviger en duidelijker.

Hoe?
De ervaringen, belevingen en opvattingen van cliënten, verwanten en medewerkers worden in kaart gebracht door middel van gesprekken. We kiezen voor een positieve benadering: waarderen wat goed gaat en ideeën aandragen voor verbeteringen.

Wat kun je ermee?
‘De zorg gaat door!’ ondersteunt familie en cliënten bij het verhelderen van hun onderlinge relaties om zo de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren.