Aanmelden Nieuwsbrief

Dialoogtafel (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/participatiemethodieken/dialoogtafel/)

Wie en wat?
Mensen met verschillende achtergronden - bijvoorbeeld cliënten en beleidsmakers - gaan met elkaar in dialoog over vooraf gekozen thema’s, onder leiding van een gespreksleider. Belangrijk bij het voeren van een dialoog is dat je je verplaatst in het perspectief of de beleving van de ander. De ontmoeting heeft een laagdrempelig en informeel karakter.

Hoe?
De organisatie stelt samen met de gespreksleider een aantal vragen op, eventueel aangevuld met stellingen. Deze vormen de gespreksleidraad. In het geval dat afgesproken thema’s spontaan aan de orde komen, laat de gespreksleider dat gebeuren. Bij voorkeur wordt de dialoogtafel gekoppeld aan activiteiten zoals eten, bewegen, muziek of creatieve bezigheden.

Wat kun je ermee?
Doelgroepen die moeilijk bereikbaar zijn voelen zich niet altijd aangesproken door de reguliere bijeenkomsten voor inspraak en medezeggenschap. Ook vinden sommige professionals of beleidsmakers die beleid maken met betrekking tot een specifieke doelgroep het niet altijd makkelijk om met hen in contact te komen. Het inzetten van deze informele bijeenkomst levert de organisatie toegang, betrokkenheid en informatie op van een doelgroep die anders buiten beeld blijft.