Aanmelden Nieuwsbrief

E-panel (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/participatiemethodieken/e-panel/)

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Ralph Schaareman Panelonderzoeken geven een betrouwbaar en snel resultaat. Meer weten? Neem contact met me op. Neem contact op

Wie en wat?
Het e-panel is er voor cliënten die willen meedenken over onderwerpen binnen de Langdurige Zorg die hen raken. Ze geven hun mening via internet.

Hoe?
De organisatie kan vragen stellen door middel van een online vragenlijst. Deelnemers geven aan of ze mee willen doen en wanneer. Ze kiezen de thema’s die voor hen relevant of interessant zijn.

Wat kun je ermee?
E-panels kunnen veel informatie opleveren over verschillende thema’s, cliënttevredenheid, ervaringen en wensen. Na uitvoering van een panelonderzoek heeft u:

  • Inzicht in alle aspecten die samenhangen met bijvoorbeeld patiënttevredenheid.
  • Een analyse op basis van de resultaten, overzichtelijk weergegeven in een schriftelijk rapport.
  • Duidelijk handvatten op basis waarvan kwaliteitsverbetering kan worden doorgevoerd.