Aanmelden Nieuwsbrief

Fotomethode (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/participatiemethodieken/fotomethode/)

Wie en wat?
Via de fotomethode vertellen beelden het verhaal. Met name voor cliënten die laaggeletterd zijn is dit een aansprekende methode. Deelnemers maken foto’s van de omgeving waarin ze leven. Dit helpt om vanuit hun eigen belevingswereld te laten zien wat ze als prettig ervaren of wat beter kan.

Hoe?
Cliënten maken foto’s over hoe zij hun omgeving zien en beleven:fysiek, mentaal, sociaal. In een interview geven ze een toelichting. Ze kijken ook samen naar elkaars foto’s, praten erover en reageren op uitspraken.

Wat kun je ermee?
Als cliëntvertegenwoordiger, beroepskracht of beleidsmedewerker krijg je een beter beeld van hoe cliënten hun omgeving ervaren. Een fotoproject biedt handvatten om de kwaliteit van de woonomgeving
en de dienstverlening te verbeteren en zorg op maat te bieden.