Aanmelden Nieuwsbrief

Hoor mij nou! (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/participatiemethodieken/hoor-mij-nou!/)

Wie en wat?
Mensen met een beperking geven in een interview aan wat zij persoonlijk als belangrijke ingrediënten zien voor een goed leven. Deze verhalen worden gebundeld in een kleine uitgave. Ook worden er portretposters gemaakt met een treffend citaat uit het interview.

Hoe?
De deelnemers worden individueel geïnterviewd. Zo verzamelen we de verhalen. Na het verschijnen van de uitgave vertellen de geïnterviewden in een bijeenkomst ook hun verhaal aan beleidsmakers, bestuurders, gemeenteraadsleden of Wmo-raden. Alle bezoekers krijgen een boekje en de portretposters.

Wat kun je ermee?
Concrete levensverhalen van cliënten maken veel meer indruk dan een abstract verhaal. Op deze wijze beïnvloeden we de beeldvorming bij bijvoorbeeld gemeenten, verzekeraars, zorgbestuurders of Wmo- raden. De interviews en de bijeenkomst dragen positief bij aan empowerment van mensen met een beperking.