Aanmelden Nieuwsbrief

Kijk op wonen en welzijn (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/participatiemethodieken/kijk-op-wonen-en-welzijn/)

Wie en wat?
Een brede groep van cliënten, verwanten, medewerkers, buurtbewoners en vrijwilligers bespreekt de woon- en leefomgeving van een instelling. Daarbij geven zij aan wat goed gaat en wat beter
kan. Ze doen suggesties om de leefomgeving te verbeteren.

Hoe?
Deelnemers lopen een vooraf bepaalde route door het gebouw en de woon- en leefomgeving. Ze maken foto’s, films of tekeningen en vullen een vragenlijst in. Deze worden na afloop besproken met de directie of managers. Er wordt daarbij dieper ingegaan op de ideeën en ervaringen van de deelnemers.

Wat kun je ermee?
De organisatie krijgt door dit actiegerichte onderzoek vanuit verschillende perspectieven inzicht in de positieve en minder positieve ervaringen met de woon-en leefomgeving. Op basis hiervan worden
verbetersuggesties aangereikt.