Aanmelden Nieuwsbrief

Panelgesprek (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/participatiemethodieken/panelgesprek/)

Wie en wat?
Cliënten, verwanten en professionals gaan in gesprek over een specifiek thema. De uitkomsten vormen een waardevolle bijdrage voor het ontwikkelen van beleid of het aanpassen van het aanbod van de zorgorganisatie.

Hoe?
De deelnemers gaan onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider in gesprek over vragen waar de zorgorganisatie antwoorden op wil krijgen. De uitkomsten komen in een rapport met aanbevelingen te staan.

Wat kun je ermee?
Doordat vanuit verschillende standpunten een thema besproken wordt, krijgt de zorgorganisatie inzichten die telkens weer veel opleveren.