Aanmelden Nieuwsbrief

Peer consultatie (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/participatiemethodieken/peer-consultatie/)

Wie en wat?
Deelnemers delen informatie met hun ‘peers’, mensen met dezelfde kenmerken of achtergrond. Door herkenning en het vertrouwen in de ‘peer’ als gelijke, delen zij informatie die zij niet zomaar met niet-peers gedeeld hadden.

Hoe?
Cliënten gaan in gesprek met hun ‘peers’ aan de hand van een opgestelde vragenlijst. De resultaten worden, met ondersteuning, vastgelegd in een eindrapport.

Wat kun je ermee?
De organisatie krijgt met de inzet van peer consultatie advies en feedback vanuit een specifieke doelgroep. Door de inzet van peerconsultatie worden signalen en informatie verkregen die anders
onbesproken zouden blijven. Door het actief betrekken van de doelgroep, ontstaat eigenaarschap en betrokkenheid vanuit de deelnemers.