Aanmelden Nieuwsbrief

Shadowing (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/participatiemethodieken/shadowing/)

Wie en wat?
Een ‘schaduw’ loopt mee met een cliënt, gedurende een traject dat hij aflegt binnen een bepaald onderdeel van een zorgorganisatie. Zo krijgt de ‘schaduw’ nauwkeurig beeld van hoe dit traject verloopt, en van alle processtappen. Hij ziet ook van dichtbij hoe de cliënt dit alles ervaart.

Hoe?
Een onderzoeker (de schaduw) volgt de cliënt terwijl hij gebruik maakt van een zorgdienst of zorgproduct, en legt dit vast. 

Wat kun je ermee?
Met de uitkomsten kan de zorgorganisatie verbeterplannen opstellen. Deze kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van protocollen en formats. Of aan het verbeteren van werkprocessen vanuit cliëntenperspectief.