Aanmelden Nieuwsbrief

Spiegelgesprek (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/participatiemethodieken/spiegelgesprek/)

Wie en wat?
Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Cliënten en/of hun vertegenwoordigers vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een vragenlijst over hun ervaringen met de Langdurige Zorg. Beroepskrachten luisteren naar de verhalen.

Hoe?
Een onafhankelijke gespreksleider gaat in gesprek met cliënten en/of hun vertegenwoordigers. Dit gebeurt met behulp van een vragenlijst die vooraf samen met de opdrachtgever is gemaakt. De cliënten en/of hun vertegenwoordigers staan centraal en krijgen alle ruimte om hun mening te geven en ervaringen te delen. Als toehoorder praat je niet mee, maar krijg je als het ware een spiegel voorgehouden.

Wat kun je ermee?
Je kunt de kwaliteit van je aanbod sterk verbeteren. Soms hoef je daar niet eens veel voor te veranderen. Simpelweg door goed te luisteren naar ervaringen en verbeteradviezen kun je veel van
cliënten en/of hun vertegenwoordigers leren.