Aanmelden Nieuwsbrief

Werken aan wensen (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/participatiemethodieken/werken-aan-wensen/)

Wie en wat?
Een groep cliënten werkt samen met de organisatie aan een verbetertraject rond een bepaald thema. Dit noemen we co-creatie. Juist cliënten hebben vanuit hun oogpunt als ‘gebruiker van zorg- en dienstverlening’ een waardevolle inbreng, aanvullend op het perspectief van medewerkers en het management. Het werken aan wensen van cliënten leidt tot betere oplossingen, die zeker niet per
definitie duurder zijn!

Hoe?
Cliënten onderzoeken hun eigen behoeften, stellen hierin samen prioriteiten. Ze doen vervolgens zoveel mogelijk concrete voorstellen of bedenken creatieve ideeën voor verbetering. Daarna presenteren ze de resultaten aan de organisatie en zijn betrokken bij het verbetertraject.

Wat kun je ermee?
De deelnemers zijn niet alleen betrokken bij het formuleren van ideeën, maar ook bij het realiseren ervan. Daardoor ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid om de wensen
waar te maken!