Aanmelden Nieuwsbrief

Train de trainer: Participatiemethodieken (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/trainingen/train-de-trainer-participatiemethodieken/)

Vragen?

Projectcoordinator Meer weten over deze training en het effect ervan op uw organisatie? Neem dan contact met mij op. Neem contact op

ZG Participatie Langdrg Zrg 4

Wie en wat?
Deze training is bedoeld voor beleidsmakers, professionals, leden van cliëntenraden en verwantenraden die zelf methodieken willen inzetten om cliënten en hun vertegenwoordigers te betrekken bij beleidszaken. Ze krijgen in deze training de gereedschappen om dat te kunnen doen.

Hoe?
Deelnemers leren in twee dagdelen hoe ze verschillende participatiemethodieken kunnen gebruiken om in gesprek te gaan met cliënten en hun vertegenwoordigers.

Wat kun je ermee?
Als deelnemer krijg je de handvatten om (als trainer) aan het werk te gaan met participatiemethodieken. Zodat je zelf informatie kunt ophalen bij cliënten en anderen om te komen tot een goed beleid met een passend dienstenaanbod.