Aanmelden Nieuwsbrief

Training Wlz en Wmo: Erop af! (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/trainingen/training-wlz-en-wmo-erop-af!/)

Vragen?

Projectcoordinator Senior projectleider Antoinette Meys Meer weten over deze training en het effect ervan op uw organisatie? Neem dan contact met mij op. Neem contact op

Wie en wat?
Leden van cliëntenraden, Wmo-raden, cliëntenorganisaties en andere belangenbehartigers krijgen informatie op het gebied van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning.

Hoe?
Deelnemers leren in twee dagdelen de belangrijkste aandachtspunten in de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook wordt duidelijk hoe zij deze informatie kunnen gebruiken om een bijdrage te leveren aan het beleid binnen hun zorginstelling, gemeente of regio.

Wat kun je ermee?
Zorginstellingen en gemeenten kunnen beter beleid maken als ze samenwerken met vertegenwoordigers van doelgroepen. Deze vertegenwoordigers hebben kennis nodig om een goede gesprekspartner te kunnen zijn. De mix van deelnemers versterkt de onderlinge contacten tussen verschillende raden en belangengroepen binnen de zorginstellingen, gemeenten of regio.