Aanmelden Nieuwsbrief

Training Zelfregie (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-in-de-langdurige-zorg/trainingen/training-zelfregie/)

Vragen?

Projectcoordinator Meer weten over deze training en het effect ervan op uw organisatie? Neem dan contact met mij op. Neem contact op

Wie en wat?
Deze training is bedoeld voor cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten. Zelfregie wordt steeds belangrijker; de regie kunnen voeren over je eigen leven en je eigen beslissingen kunnen nemen.

Hoe?
In twee dagdelen leren de deelnemers wat zelfregie inhoudt en hoe de eigen kracht vergroot kan worden; bij zichzelf en bij mensen die zij ondersteunen. Ze onderzoeken ook hoe zelfregie kan bijdragen aan de kwaliteit van leven. En welke rol voor zelfregie is weggelegd in de veranderende samenleving.

Wat kun je ermee?
Cliënten krijgen handvatten om regie te kunnen voeren over hun leven. Als beroepskracht, vrijwilliger of mantelzorger leer je de vaardigheden om hen hierbij te ondersteunen en te helpen steviger in
hun schoenen te staan.

Uitgebreide informatie over de training Zelfregie