Aanmelden Nieuwsbrief

Participatie Jeugd (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-jeugd/)

Trainingen

“Er komt veel op ons af, In de training leerde ik dat we moeten focussen op wat in onze ogen belangrijk is. Al die veranderingen vormen nog steeds een woud, maar we weten nu waar we naartoe willen”

Deelnemer training Transitie Jeugdzorg: erop af!

Participatiemethodieken

“Deze avonden zijn belangrijk voor de toekomst van het Centrum voor Jeugd en Gezin. We sluiten nu beter aan bij de behoeften van ouders.”

Coördinator CJG na spiegelgesprek

Medezeggenschap

“Dankzij de ondersteuning van de Jongerenraad komen we echt tot resultaten. We kunnen onze mening beter onder woorden brengen en oplossingen bedenken.”

Jongere, Jongerenraad instelling

Lesprogramma's

“Trainers kunnen van alles zeggen, maar als een jongere zijn verhaal doet, komt het veel meer over. Het gaat om echte mensen, niet om een geval uit een boekje.”

Cursist na gastles ervaringsdeskundige