Aanmelden Nieuwsbrief

Ervaringsdeskundigheid en arbeidsparticipatie (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-jeugd/lesprogrammas/ervaringsdeskundigheid-en-arbeidsparticipatie/)

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Hellen Houterman Bel of mail me gerust!
06 426 91 080 Neem contact op

Wie en wat?
Door de Participatiewet krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid om jongeren met arbeidsbeperkingen te begeleiden naar werk. In deze workshop leren gemeenteambtenaren van het Werkbedrijf, UWV en werkgevers hoe ze dat kunnen aanpakken.

Hoe?
Jongeren vertellen over hun ervaringen met arbeidsparticipatie, over hun mogelijkheden en beperkingen. Ze gaan in op vragen van deelnemers en vertellen wat voor hun wel en niet werkt. Daarnaast komen inspirerende praktijkvoorbeelden aan de orde. De workshop duurt twee dagdelen.

Wat kun je ermee?
Na afloop weet je beter hoe je jongeren met specifieke arbeidsbeperkingen kunt begeleiden; naar werk én op de werkplek. Je hebt de tools om hier concreet mee aan de slag te gaan – in theorie (beleid) en in de praktijk.