Aanmelden Nieuwsbrief

Twee gastlessen door ervaringsdeskundigen (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-jeugd/lesprogrammas/twee-gastlessen-door-ervaringsdeskundigen/)

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Hellen Houterman Bel of mail me gerust!
06 426 91 080 Neem contact op

Wie en wat?
De hulpverlening binnen Zorg voor Jeugd draait meer en meer om vraaggericht werken en inspelen op eigen kracht. Dat vraagt om een andere werkwijze. In deze gastlessen vertellen jongeren en ouders over hun ervaringen; wat zijn succesfactoren? De lessen zijn inzetbaar voor gemeenten, instellingen, middelbare en hogescholen en andere betrokken partijen.

Hoe?
In twee gastlessen horen deelnemers verhalen van jongeren of ouders die te maken hebben (gehad) met verschillende vormen van Zorg voor Jeugd. Wat heeft de ondersteuning voor hen betekend? En welke verbetertips hebben zij?

Wat kun je ermee?
Als beleidsmaker, beroepskracht of student hoor je uit de eerste hand wat voor jongeren en ouders wel en niet werkt. Dit helpt om in te spelen op de nieuwe eisen die worden gesteld aan Zorg voor Jeugd. Veranderingen die vragen om een vernieuwde visie en werkwijze met bijbehorende competenties.