Aanmelden Nieuwsbrief

Ondersteuning cliëntenraden (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-jeugd/medezeggenschap/ondersteuning-cliëntenraden/)

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Hellen Houterman Bel of mail me gerust!
06 426 91 080 Neem contact op

Ondersteuning cliëntenraden pagina

Wie en wat?
Cliëntenraden van zorginstellingen en gemeenten krijgen onafhankelijke ondersteuning; om een standpunt te kunnen vormen, in te gaan op ontwikkelingen, beleid te beïnvloeden en zorg en dienstverlening te kunnen toetsen.

Hoe?
Een onafhankelijk adviseur steunt de raad bij het formuleren van het jaarlijkse werkplan, bij de werving van nieuwe leden en het voorbereiden van de vergadering of een andere bijeenkomst. Hier staan acht bijeenkomsten per jaar voor. Er is ook hulp bij incidentele, belangrijke ontwikkelingen. Per jaar kunnen we hier drie werkbezoeken voor afleggen.

Wat kun je ermee?
De cliëntenraad heeft de kennis en ervaring die een instelling of gemeente kan helpen bij het maken en uitvoeren van beleid, diensten of hulpverlening. Zorgbelang Inclusief versterkt deze kwaliteiten door onafhankelijke ondersteuning.