Aanmelden Nieuwsbrief

Regiobijeenkomsten (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-jeugd/medezeggenschap/regiobijeenkomsten/)

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Hellen Houterman Bel of mail me gerust!
06 426 91 080 Neem contact op

Wie en wat?
Jongeren en ouders vertellen aan beleidsmakers en beroepskrachten hun ideeën over een thema in relatie tot Zorg voor Jeugd. Dit doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen. Zo wordt duidelijk welke behoeften jongeren en ouders hebben als het gaat om ondersteuning. En dat draagt bij aan de verdere ontwikkeling hiervan.

Hoe?
In één grotere bijeenkomst voor maximaal honderd deelnemers, of drie kleinere voor maximaal dertig deelnemers, komt een thema aan de orde. Jongeren en ouders vertellen over hun ideeën. We stellen het programma samen met de regio op. Ervaringen en behoeften worden gekoppeld aan lokaal en regionaal beleid. Zo ontstaat een passend dienstenaanbod.

Wat kun je ermee?
Door de transitie van de jeugdzorg krijgen gemeenten een grote verantwoordelijkheid erbij. Het is belangrijk om jongeren en ouders bij de beleidsvorming te blijven betrekken. Samen kun je vorm geven aan de transformatie en deze een impuls geven.